Viproperty

MUA

Tất cả các dự án sẽ được đánh giá và phân tích bởi đội ngũ dày dạn kinh nghiệm của công ty chúng tôi trước khi giới thiệu sản phẩm cho khách hàng, chi tiết:

ĐẦU TƯ AN TOÀN

ĐẦU TƯ AN TOÀN

  • Evaluation of legal risk of the project, check and validate the list of legal documents with attorney to validate legitimacy of the project
  • Competitive analysis: comprehensive comparison analysis with the competing projects to ensure optimal investment
  • Evaluation of financial risk the Developer: check the financial information and creditability of the developer to ensure the project is sufficiently funded for completion as scheduled

Chi tiết

LỢI NHUẬN TỐT NHẤT

LỢI NHUẬN TỐT NHẤT

  • High rental return with short vacant period
  • Professional property managment service
  • High potential of value increase

Chi tiết

DỰ ÁN ĐỀ XUẤT

Hồ Chí Minh

Danh sách Hồ Chí Minh: 5 Kết quả

VINHOMES GOLDEN RIVER

VINHOMES GOLDEN RIVER

Admin

Chủ đầu tư:

Loại hình dự án:

Số căn:

Trạng thái:

Hoàn thành:

JAMILA KHANG DIEN

JAMILA KHANG DIEN

Admin

Chủ đầu tư:

Loại hình dự án:

Số căn:

Trạng thái:

Hoàn thành:

ECO GREEN SAIGON

ECO GREEN SAIGON

Admin

Chủ đầu tư:

Loại hình dự án:

Số căn:

Trạng thái:

Hoàn thành:

THE SUN AVENUE

THE SUN AVENUE

Admin

Chủ đầu tư:

Loại hình dự án:

Số căn:

Trạng thái:

Hoàn thành:

VINHOMES CENTRAL PARK

VINHOMES CENTRAL PARK

Admin

Chủ đầu tư:

Loại hình dự án:

Số căn:

Trạng thái:

Hoàn thành:

Hà Nội

Danh sách Hà Nội: 4 Kết quả

KOSMO TAY HO

KOSMO TAY HO

Admin

Chủ đầu tư:

Loại hình dự án:

Số căn:

Trạng thái:

Hoàn thành:

FLORENCE MY DINH

FLORENCE MY DINH

Admin

Chủ đầu tư:

Loại hình dự án:

Số căn:

Trạng thái:

Hoàn thành:

HANOI PARAGON

HANOI PARAGON

Admin

Chủ đầu tư:

Loại hình dự án:

Số căn:

Trạng thái:

Hoàn thành:

FLORENCE MY DINH

FLORENCE MY DINH

Jared Lamb

Chủ đầu tư:

Loại hình dự án:

Số căn:

Trạng thái:

Hoàn thành:

Liên hệ