Viproperty

FLC欲在Binh Chanh建设1100多公顷市区,楼高99层

FLC欲在Binh Chanh建设1100多公顷市区,楼高99层

bdteam

亿万富翁Trinh Van Quyet的FLC集团提议在胡志明市西部地区建设一个规模超过1,100公顷的综合体项目,总投资高达80万亿越南盾(近 40 亿美元),亮点是高楼99层。

FLC Group plans to build a resort town project of ​​more than 1,100ha in Binh Chanh, with a 99-floor building

FLC Group plans to build a resort town project of ​​more than 1,100ha in Binh Chanh, with a 99-floor building

bdteam

Billionaire Trinh Van Quyet's FLC Group proposed to build a project complex with a scale of more than 1,100 hectares, with a total investment of up to VND 80,000 billion (nearly $4 billion) in the western area of ​​Ho Chi Minh City, with the highlight building which they called as a landmark with 99 floors.

Bản tin VIProperty tháng 1.2022

Bản tin VIProperty tháng 1.2022

bdteam

Bản tin nội bộ tháng là một chuyên mục được phát hành định kì vào mỗi cuối tháng. Đây sẽ là nơi giúp các VIPers cùng nhau lưu lại các cột mốc quan trọng, sự kiện được diễn ra trong công ty. Bên cạnh đó, đây cũng là nơi lưu giữ những tình cảm, tâm huyết, tinh thần làm việc nghiêm túc của tất cả các thành viên VIProperty.

Hanoi Paragon

Hanoi Paragon

bdteam

Rose Town Hanoi

Rose Town Hanoi

bdteam

First page89101112