Viproperty

Bản tin VIProperty tháng 12.2021

Bản tin nội bộ tháng là một chuyên mục được phát hành định kì vào mỗi cuối tháng. Đây sẽ là nơi giúp các VIPers cùng nhau lưu lại các cột mốc quan trọng, sự kiện được diễn ra trong công ty. Bên cạnh đó, đây cũng là nơi lưu giữ những tình cảm, tâm huyết, tinh thần làm việc nghiêm túc của tất cả các thành viên ViProperty.

Related

The prime location of Hanoi Paragon

The prime location of Hanoi Paragon

bdteam

Located in the center of Cau Giay District - a central district of Hanoi, Hanoi Paragon is considered to have a rare and valuable prime location in the capital city. Today, let's explore with VIProperty how potential Hanoi Paragon's prime location is...

Why Hanoi Paragon is a worthwhile investment project in 2023

Why Hanoi Paragon is a worthwhile investment project in 2023

bdteam

Are you an investor looking for a worthy apartment investment in 2023? Located in a prime location in the capital city, Hanoi Paragon is one of the most-rated central apartment investment projects in 2023. Today, let VIProperty explore the potential and reasons why Hanoi Paragon is a promising project with good profitability and worth investing in...

Recap of our Happy Women's Day Celebration

Recap of our Happy Women's Day Celebration

bdteam

Recently, on March 8th, 2023, VIProperty hosted a warm party to celebrate International Women's Day. VIPer chose a color scheme of pink and blue to create a joyful and lively atmosphere.

The latest Property Management promotion

The latest Property Management promotion

bdteam

VIProperty, with seven years of experience in apartment management for foreign investors, has officially launched the Professional Property Management solution - Apartment rental management service. Viproperty helps you SAVE TIME, REDUCE RISK, and INCREASE PROFIT.