Viproperty

Bản tin VIProperty tháng 1.2022

Bản tin nội bộ tháng là một chuyên mục được phát hành định kì vào mỗi cuối tháng. Đây sẽ là nơi giúp các VIPers cùng nhau lưu lại các cột mốc quan trọng, sự kiện được diễn ra trong công ty. Bên cạnh đó, đây cũng là nơi lưu giữ những tình cảm, tâm huyết, tinh thần làm việc nghiêm túc của tất cả các thành viên VIProperty.

Related

ViProperty opening event at the beginning of the year 30/01/2023

ViProperty opening event at the beginning of the year 30/01/2023

bdteam

After a Lunar New Year holiday ends, VIPers must bid green banh chung and crimson couplets farewell and return to their jobs. And to begin a new year, it is essential to worship the OPENING ceremony in order to pray for a fruitful year filled with success......

Viproperty Recap Christmas event December 24, 2022

Viproperty Recap Christmas event December 24, 2022

bdteam

Everyone is joyful and the holiday season is bustling. In this welcoming environment, VIProperty Ho Chi Minh branch employees and members shared many joyful moments over cups of hot chocolate and light tea...

Ho Chi Minh City People's Committee report Prime Minister about the progress of key transport projects

Ho Chi Minh City People's Committee report Prime Minister about the progress of key transport projects

bdteam

The Prime Minister worked with the People's Committee of Ho Chi Minh City on the progress of implementing key traffic projects: Ring Road 3, Ho Chi Minh City - Moc Bai highway, T3 - Tan Son Nhat railway station and two urban railway lines: Ben Thanh - Suoi Tien and Ben Thanh - Tham Luong.

Lancaster Legacy

Lancaster Legacy

bdteam

Multiculturalism, multi-identity and multi-experience are all unique characteristics of Saigon - the inspiration to create a high-class living at Lancaster Legacy....